HELSENORGE

Lærlingetjenesten

Nordlandssykehuset er offentlig godkjent lærebedrift. Det betyr at Nordlandssykehuset kan gi opplæring i kompetansemålene i aktuelle læreplaner for lærlinger i helsefag.

Velkommen til Lærlingetjenesten ved Nordlandssykehuset.

Nordlandssykehuset er stolt av å kunne tilby lærlingestillinger innen helsearbeiderfag, ambulansefag, portørfag eller ernæringskokkfag​. 

Du blir godt kjent med enheten, dine kollegaer og ulike pasientgrupper. I tillegg får du mulighet for hospitering på andre enheter når dette trengs for å dekke dine kompetansemål. Som lærling får du veiledere på enheten som har hovedansvaret for oppfølging og den praktiske opplæringen.​

Som hovedregel lyses det ut nye stillinger med søknadsfrist 1. mars med oppstart til høsten. Enkelte ganger vil vi kunne lyse ut lærlingestillinger utenom dette.  
 

Hvor finner du lærlingene i Nordlandssykehuset


Lærlingens rettigheter

Rettigheter:
 • Godkjent lærekontrakt
 • Veiledning og oppfølging i læreperioden
 • Fagorganisering
 • Lønn - lærlingelønnen er en grunnlønn til en nyutdannet helsefagarbeider fordelt på to år
 • Egenmelding/sykemelding
 • Ferie og feriepenger
 • Permisjonsrettigheter
Lærlingelønnen er fordelt slik:
 • 30% (0-6 mnd. september-februar)
 • 40% (6-12 mnd. mars-august)
 • 50% (12-18 mnd. september-februar)
 • 80% (18-24 mnd. mars-august)
Lønn blir utbetalt forskuddsvis den 12. hver måned. Det vil si at hvis du starter 1. september vil du få første lønn allerede 12. september. Og hvis du har lærekontrakt til 31. august, utbetales siste lønn 12. august.

Det er fullt lov å jobbe ekstra/ta ekstravakter utover din lærlingestilling. Det er leder som avgjør om du er klar for å gå selvstendige vakter og/eller ekstravakter. Dette gjøres gjerne i samråd med deg og eventuell instruktør/veileder.

Da vil du få overtidsbetaling på lik linje som en vanlig ansatt som arbeider 100 prosent stilling.

Hva forventer Nordlandssykehuset av lærlingene

Vi har forventninger til at våre lærlinger følger vårt arbeidsreglement, lover og tariffavtaler.

I læretiden forventer vi
 • Du møter på jobb presis og har skiftet og er klar når arbeidsdagen begynner.
 • Du medvirker til å skape et godt arbeidsmiljø ved å vise god folkeskikk og normal høflighet.
 • Du stiller på eventuelle kurs og lærlingesamlinger.
 • Du viser engasjement og interesse for ditt fagfelt.
 • Du tar ansvar for egen læring og jobber systematisk frem mot fagprøven.
 • Du er ydmyk for dine kollegaer og med-lærlinger i forhold til andres kunnskap og erfaringer.
 • Du tar initiativ, er lærevillig og tilbyr deg å hjelpe.
 • Gi beskjed i god tid ved fravær.
 • Kjenne sin egen begrensning på arbeidsoppgaver som man vet man ikke mestrer eller har gjort før.
 • Viser samarbeidsvilje.

Hva skjer med overtredelse av disse punkene?

Ved overtredelse av disse punktene, vil enhetsleder gi lærlingen en muntlig advarsel, for så å gi skriftlig advarsel hvis det vedvarer. I verste fall kan gjentatte overtredelser føre til oppsigelse.

Læreplaner og kompetansemål

Kurs og kompetanseheving for veileder/leder

Nordlandssykehuset arrangerer årlig veilederkurs og samling for erfaringsdeling gjennom Seksjon for kunnskapsbygging. Oversikt over kurstilbud og påmelding finner du på www.kunnskap.nlsh.no Hvor har vi kontor?

Lærlingetjenesten er organisert i Seksjon for kunnskapsbygging, og består av leder og fagansvarlige innenfor de forskjellige fagene som Nordlandssykehuset har lærling i. Seksjon for kunnskapsbygging har kontorer på i Rønvik. 

Besøksadresse: Mellomåsveien 4. 
Telefon: 75 50 11 00


Finn din kontaktperson

Veronica Jacobsen, leder, Lærlingetjenesten i Nordlandssykehuset HF

 

Helsefagarbeiderlærling Vesterålen (fagansvarlig og koordinator)

Gørill Birgitte Markussen, tlf.  90 41 57 70

Helsefagarbeiderlærling (fagansvarlig og koordinator)


Helsefagarbeiderlærling Lofoten (fagansvarlig og koordinator)

Nina Lie, 46 85 21 68

Portørlærlingene (fagansvarlig og koordintaor)

 

Ambulansefaglærling (fagansvarlig og koordinator) 

Ida Marie Osbakk, tlf. 48 35 79 30
 

Ambulansefaglærling (fagansvarlig og koordinator)

Monica Hansen, tlf. 95 07 54 84
 

Ernæringskokkfaget

Lill-Anita Sagnes, tlf. 90 82 71 23

Ernæringskokkfaget

Roger Olsen, 99 30 03 56


Fant du det du lette etter?