HELSENORGE

Lærlingetjenesten

Velkommen til Lærlingetjenesten ved Nordlandssykehuset.

Samfunnet vi lever i trenger gode fagarbeidere og Nordlandssykehuset er stolt av å kunne tilby lærlingestillinger innen fagene: helsearbeider, ambulanse, portør, logistikk og institusjonskokk. 

Som lærling i Nordlandssykehuset vil du få god oppfølging av en faglig veileder som vil sikre progresjon, utvikling og trivsel i lærlingetiden. Vi har som mål å i størst mulig grad tilpasse læretiden etter lærlingens evner, interesser og forutsetninger. 

Som hovedregel lyses det ut nye lærlingestillinger om våren med oppstart på høsten. 
Enkelte ganger vil vi kunne lyse ut lærlingestillinger utenom dette. 

Lærlingetjenesten er organisert i Seksjon for kunnskapsbygging, og består av leder og fagansvarlige innenfor de forskjellige fagene som Nordlandssykehuset har lærling i. 

Seksjon for kunnskapsbygging har kontorer på i Rønvik.​
Besøksadresse: Mellomåsveien 4, Bodø.
E-post: Kunnskapsbygging@Nordlandssykehuset.no
Telefon: 7550 1100

Kontakt:  kunnskapsbygging@nlsh.no

Søk som lærling 2021

Se opptak av Live event med Lærlingetjenesten i Nordlandssykehuset (29.01.21)  

Hvor finner du lærlingene i Nordlandssykehuset


Lærlingens rettigheter

Rettigheter:
 • Godkjent lærekontrakt
 • Veiledning og oppfølging i læreperioden
 • Fagorganisering
 • Lønn - lærlingelønnen er en grunnlønn til en nyutdannet helsefagarbeider fordelt på to år
 • Egenmelding/sykemelding
 • Ferie og feriepenger
 • Permisjonsrettigheter
Lærlingelønnen er fordelt slik:
 • 30% (0-6 mnd. september-februar)
 • 40% (6-12 mnd. mars-august)
 • 50% (12-18 mnd. september-februar)
 • 80% (18-24 mnd. mars-august)
Lønn blir utbetalt forskuddsvis den 12. hver måned. Det vil si at hvis du starter 1. september vil du få første lønn allerede 12. september. Og hvis du har lærekontrakt til 31. august, utbetales siste lønn 12. august.

Det er fullt lov å jobbe ekstra/ta ekstravakter utover din lærlingestilling. Det er leder som avgjør om du er klar for å gå selvstendige vakter og/eller ekstravakter. Dette gjøres gjerne i samråd med deg og eventuell instruktør/veileder.
Da vil du få overtidsbetaling på lik linje som en vanlig ansatt som arbeider 100% stilling.

Hva forventer Nordlandssykehuset av lærlingene

Vi har forventninger til at våre lærlinger følger vårt arbeidsreglement, lover og tariffavtaler.

I læretiden forventer vi
 • Du møter på jobb presis og har skiftet og er klar når arbeidsdagen begynner
 • Du medvirker til å skape et godt arbeidsmiljø ved å vise god folkeskikk og normal høflighet
 • Du stiller på eventuelle kurs og lærlingesamlinger
 • Du viser engasjement og interesse for ditt fagfelt
 • Du tar ansvar for egen læring og jobber systematisk frem mot fagprøven
 • Du er ydmyk for dine kollegaer og med-lærlinger i forhold til andres kunnskap og erfaringer
 • Du tar initiativ, er lærevillig og tilbyr deg å hjelpe
 • Gi beskjed i god tid ved fravær
 • Kjenne sin egen begrensning på arbeidsoppgaver som man vet man ikke mestrer eller har gjort før
 • Viser samarbeidsvilje
Hva skjer med overtredelse av disse punkene?
Ved overtredelse av disse punktene, vil enhetsleder gi lærlingen en muntlig advarsel, for så å gi skriftlig advarsel hvis det vedvarer. I verste fall kan gjentatte overtredelser føre til oppsigelse.

Læreplaner og kompetansemål

Kurs og kompetanseheving for veileder/leder

Nordlandssykehuset HF arrangerer årlig veilederkurs og samling for erfaringsdeling gjennom Seksjon for kunnskapsbygging. 
Oversikt over kurstilbud og påmelding finner du på: www.kunnskap.nlsh.no

Utdanningsprogram for yrkesfag-lærlingeveiledere - 2 dager
Mål for utdanningen:
• Bidra til pedagogisk kompetanse hos veiledere / instruktører 
• Incentiv for å påta seg veilederoppdrag 
• Gi status og bidra til trygghet i veiledningssituasjoner 
• Erfaringsutveksling i møte med andre veiledere

Målgruppe: 
Lærlingeveiledere i ambulansefag, helsearbeiderfag, portørfag, 
kokkefag og logistikkfaget i NLSH 
Begrenset antall plasser - “første mann til mølla” 

Kursavgift dekkes av Fag – Seksjon for kunnskapsbygging

Samling for lærlingeveiledere - 1 dag
Lærlingetjenesten inviterer årlig til tverrfaglig samling for alle veiledere i Helsefag, Ambulansefag, Portørfag, Logistikkfag og Kokkefag. 
Det er en spennende og inspirerende samling for å motivere og utvikle deg som veileder. 
Veilederne gjør en viktig jobb for våre lærlinger i Nordlandssykehuset. 
Dagen vil være både sosial, veilederfaglig og erfaringsutvekslende. 
Vi ser på ulike utfordringer ved det å være veileder og hvordan de kan løses. 
Under samlingen kårer vi årets veileder i de forskjellige fagene. 
Samlingen arrangeres i Bodø. 
Kursavgift dekkes av Seksjon for kunnskapsbygging

Kurs som arrangerer via Nordland fylkeskommune (NFK)
Nordland fylkeskommune tilbyr ulike kurs og veiledninger for lærebedrifter. Kursene er gratis og ett tilbud i tillegg til de kursene som bedriften arrangerer selv. 

 1. "Instruktørkurs og faglig lederkurs" retter seg mot de som jobber med daglig eller jevnlig oppfølging av lærlinger. Kurset består av to deler.  Del 1 er et e-læringskurs, og gjøres før man møter til 2-dagerskurs.  Påmelding til 2-dagerskurs: Instruktør og faglig lederkurs 
  NB: Instruktørkurs er for lærlingeveieledere.
 2. "Lede og kvalitetssikre fagopplæring i bedrift". 
  4 timers kurs som retter seg mot faglige ledere og ansvarlige ledere. 
  Gir innføring i lovverk og hvilke krav som gjelder for lærebedriften. 
  Påmelding til kurs: Lede og kvalitetssikre fagopplæring i bedrift
 3. Nettkurs for instruktører og faglige ledere.  Anbefales som oppfølging av Instruktørkurs, ta kontakt med kursholder hvis du er interessert. 
Fant du det du lette etter?